Var finns det hjälp?

Universitetet i Delft (Holland) har nyligen publicerat en studie om hur man kan öka hushållens vilja att ta till sig ny teknik som ger bättre energihushållning “Comparing Energy Efficiency Policies affecting Technology Adoption by Households and the Role of the Intermediary”. Framför allt handlar den om var man kan få hjälp. Är det energirådgivare, företag, regler, standarder eller ....?

Det är en ambitiös studie som ger en traditionell bild (se nedan) av vilka krafter i samhället man kan nyttja och vilka motiv de kan ha för sin verksamhet. Men det finns tyvärr två saker som de undertrycker (eller missar) och som i bästa fall bara finns antydda.
1. De utgår från den vanliga uppfattningen om aktörerna (både kunder och leverantörer) är styrda av personligt vinstintresse i någon form. Visserligen nämns “bounded rationality” men mera i förbigående.
2. De berör nästan inte alls hur leverantörer som till exempel installationsföretag ofta är (mycket) små och inte har tid och möjlighet att föra något mera avancerat resonemang med en kund om till exempel miljö, långsiktig lönsamhet, behovet av andra åtgärder än de som just beställts.

Men det är naturligtvis sådant som man kan hoppas på i nästa steg av deras analys, eller hur?  smile

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv