Var ligger Sverige…

...på en skala? Och svaret är D. I varje fall om skalan avser klimatpolitik, om den sträcker sig från A-G och om betygssättaren är WWF. Detta får man veta i ett arbete som heter Climate Tracker och som har en websida där EUs länder betygsatts ifråga om olika aspekter på klimatåtgärder. Det är ett ambitiöst arbete med många ingångar och ett stort antal parametrar. Det är heller ingen skam (jämförelsevis) att komma i klass D för ingen annan har kommit högre, se bild nedan.

Det kan vara intressant att bläddra runt i de olika ingångarna och ladda ned rapporten och/eller skriva upp sig på listan för framtida information om hur länderna utvecklas. Letar man efter energieffektivitet letar man dock förgäves för det finns bara under eltillförsel och avser omvandlingens verkningsgrad. Sedan hoppas vi att de snarast ändrar tryckfelet “electronic supply”.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv