Vår självbild är positiv - men är den sann?

Eurobarometer har på nytt kartlagt Europťernas förhållning till klimatproblemen och noterar att medvetenheten och oron allmänt sett är hög. Sverige tar problemen på allvar låmgt över genomsnittet även om redan det är högt. Men i ett avseende är vi högst upp i listan. Och det är i påståendet att vi själva personligen vidtagit åtgärder. Bra! (men sant)?

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv