Veckans lyckonummer i Bryssel är 20.

Manuel Barroso gläntade på energi- och klimatpaketet som skall lämnas imorgon i Bryssel. Vi vet ju redan att siffran 20 står på omslaget. Effektivisering 20%, förnybar energiandel 20%, minskade växthusgaser 20% och alltsammans till 2020. Men innehållet är alla spända på. Ty bördan skall också fördelas. ?Av var och en efter förmåga!? Och lite fick de höra som var på Lehman Brothers klimatkonferens i London. T.ex. att:

* det blir auktioner på utsläppsrätter (vilket somliga gillar och andra ogillar, se bild nedan)
* länderna kan få hjälpa varandra med andelar förnybar energi eftersom förutsättningarna är så olika (se tabell nedan)
* satsningen på biobränsle för transporter inriktas på 2a generationens bränsle (cellulosabaserad) så att kritiken möts.

image
—————————————————————————————————————-

Share of energy from renewable sources in final consumption of energy, 2005

Belgium 2.2%
Bulgaria 9.4%
The Czech Republic 6.1%
Denmark 17.0%
Germany 5.8%
Estonia 18.0%
Ireland 3.1%
Greece           6.9%
Spain 8.7%
France 10.3%
Italy 5.2%
Cyprus 2.9%
Latvia 34.9%
Lithuania 15.0%
Luxembourg 0.9%
Hungary 4.3%
Malta 0.0%
The Netherlands 2.4%
Austria 23.3%
Poland 7.2%
Portugal 20.5%
Romania 17.8%
Slovenia 16.0%
The Slovak Republic 6.7%
Finland 28.5%
Sweden 39.8%
United Kingdom 1.3%

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv