Vem bestämmer villkoren?

Samarbetet med näringslivet är viktigt för att teknik skall utvecklas och komma plats, men….! The Guardian reser frågan om den täta kontakt som utvecklats, mellan Storbritanniens regeringsorgan och myndigheter å ena sidan och näringslivet, där framförallt storföretagen tycks ha organiserat och delat upp riket mellan sig, å den andra (se bild nedan). Och frågan om vad det innebär. Vem är det som bestämmer?

Av den dokumentation som fanns vid de senaste kontakterna, i form av en tvådagarskurs som Shell anordnade för myndigheterna, finns till exempel uttrycket energieffektivitet, men bara som ord inte som aktivitet. Företagen samverkar i en grupp som kallar sig Energy Technolgies Institute. Men som utvecklingsmodell verkar det mera kartell än institut. Kanske något för EUs konkurrensorgan att titta på?

 

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv