Vem bestämmer världens energi 2050?

Många av de projektioner som görs för samhälls- och energiutvecklingen har mitten av detta sekel som mål. Vi både vet och anar att den värld som då existerar är annorlunda. Inte minst ifråga om maktstrukturer och ekonomiskt inflytande. Det mest påtagliga är väl att den traditionella maktsfären, OECD-länderna, kommer att vara marginaliserad. Men hur mycket?

Banken HSBC har tagit fram en del siffror värda att begrunda. Deras sammanfattning är intressant

 Asia will continue demonstrating extremely strong growth rates and those with large populations will overtake Western powerhouses
 Latin America will feature more heavily in the global league tables
 The league table losers ? the small European countries ? may struggle to maintain their influence in global policy forums

Vad kan det betyda för energin? Vissa väljer att tala om det i krigstermer. Men man skulle ju kunna fundera i termer av pakter och ömsesidighet. Titta på t.ex. Egyptens plats i tabellerna, och fundera över om det inte vore en idé för Europa att knyta ett demokratiserat Nordafrika närmare. Eller är det faktiskt det som Frankrike har på sin agenda genom att driva på omställningen i Libyen?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv