Vem kan man lita på?

Intressant artikel i DN som visar pÃ¥ att folk inte alltid tar till sig vad vetenskapen försöker säga dem utan istället litar mer pÃ¥ vad de politiker pÃ¥stÃ¥r och som man känner mest sympati med. Det inser man lätt efter att i nÃ¥gra decennier höra politikerna brÃ¥ka om skolbetygen och i stort sett ger blanka tusan i vad den pedagogiska vetenskapen säger om barns inlärning. Lite nedslÃ¥ende är det dock när man ocksÃ¥ hör mÃ¥nga politiker efterlysa vetenskapliga belägg. Eller som det ofta heter “evidence base”.

Artikeln är en utmärkt illustration till det som framfördes av Världsbanken i slutet av förra Ã¥ret och där man pÃ¥visade att vÃ¥r uppfattning om det rationella beslutsfattandet, se bild 1 nedan av standardmodellen, behöver revideras därför att vi pÃ¥verkas av till exempel egna erfarenheter och tänker snabbt istället för lÃ¥ngsamt, se bild 2). Och som om inte det vore nog pÃ¥verkas av “beliefs and habits” det vill säga den ideologiska bild som “vÃ¥ra egna” politiker tillhandahÃ¥ller. Vilket bland annat leder till att vi filtrerar bort en del information i stället för att ta den till oss och, baserat pÃ¥ den, fattar rationella beslut.

 

 

image
BILD 1
—————————
image
BILD 2

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv