Vems ekonom räknar bäst?

Det har duggat rapporter från olika kommittéer under hösten om vikten av att inte gå före i klimatarbetet och om det smarta i att låta någon annan göra det vi själva försummat. I de flesta fall handlar det om rapporter skrivna av ekonomer som vill visa att de räknat fram den rätta slutsatsen. Men är ekonomi bara en fråga om att räkna rätt? Och vem räknar mest rätt?

För ungefär ett år sedan skrev Olle Häggström, professor i matematisk statistik, om det absurda i fördelen att vänta. Då föranledd av Björn Lomborgs skriverier. Replikskiftet med några ekonomer som försvarade Lomborgs räknestycken (och som också figurerat under den gångna höstens diskussioner) och Häggström är illustrerande. Både vad avser konsten att räkna och vad avser frågan om inte ekonomi är ett ämne som går bortom den rena aritmetiken.

En framställning om hur ekonomi kan vara mera komplext, och att problem ofta kan ha fler sidor än de som kan fångas i en enkel kostnads- intäktskalkyl, finns i Peter Söderbaums material.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv