Vi behöver fler beteendeekonomer.

Enkelt uttryckt är skillnaden mellan beteendeekonomi och (neo)klassisk nationalekonomi den att i beteendevarianten intresserar man sig för vad verkliga människor gör och i den senare vad en fiktiv människa i en matematisk modell skulle ha gjort. Beteendeekonomin har blivit mera känd genom två böcker, Thalers och Sunsteins Nudge, som nämnts på denna sida tidigare,

Skriven av Hans Nilsson, 05:47 AM.

(0) KommentarerPermalink

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv