Vi mÃ¥ste nog “tilta” spelet.

För min generation är “tilta” förknippat med flipperspel (man lutar spelet sÃ¥ att kulan rullar som jag vill) och för en äldre möjligen med jordbruk (man vänder plogfÃ¥ran sÃ¥ att jorden kan brukas). I bÃ¥da fallen handlar det om att ändra förutsättningarna. Och det är väl det vi mÃ¥ste göra för att fÃ¥ fart pÃ¥ effektiviseringen.

IEA skrev i en utredning i slutet av förra seklet om behovet att pÃ¥verka samhällets institutioner i vid mening (HABITS, ROUTINES, ESTABLISHED PRACTICES) sÃ¥ att effektiviseringen gynnades (=nyttjades fullt ut). I sina skrivningar hade man pÃ¥ IEA (det var bl.a. jag) inte tillräckligt med fantasi och man begränsade sig i stort sett till att rekommendera “labelling” vilket i och för sig är bra men frÃ¥gan om de institutioner (vanor, rutiner, etablerad praxis) som styr vÃ¥ra beteenden är större än sÃ¥ och sorgligt negligerad.

Vi har lockats att fokusera på att undanröja (påhittade) hinder som vi antar gör att människor inte tillåts/törs vara ekonomiskt rationella när problemet istället är att vi inte gjort det tillräckligt lätt/naturligt att vara ekologiskt (och ekonomiskt) klok. Det har inte varit ovanligt att höra påståenden om att när effektiviseringsåtgärder inte vidtas så beror det på att folk inte vill (=har andra preferenser).

Det som istället hindrar är att institutionerna som styr oss inte är tillräckligt utvecklade. Marknaden behöver en liten tryckare så att spelet kan vända!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv