Vi påverkas mer av förlust än av vinst

En inte helt ny men ändå revolutionerande sanning. Inte minst i energipolitiken där större delen av de incitament som utformats görs under antagandet att alla människor gör enkla kostnads-/nytto-kalkyler och reagerar enbart på dessa. Inte sällan hör vi uttrycket att “det är plånboken som styr”. Ja det kanske den gör men det finns olika fack i plånboken. I några har vi vinsterna och i andra skuldsedlarna och vi ser olika på dem.

Professorn i företagsekonomi vid Handelshögskolan, Richard Wahlund, tar upp frågan (som är en av hörnstenarna inom beteendeekonomin) i en föreläsning som spelats in av UR. Värd att se!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv