Förändringarna börjar alltid hemmavid.

Var är det effektivast att spara energi - i användningen eller i tillförselns bränsle? Svaret borde vara enkelt, nämligen på båda ställena, men också att man börjar i användningen. Det är på grund av användningen som man utformar tillförseln och det är i användningen vi som enskilda med säkerhet kan påverka . Tillförseln ligger i någon annans händer. Och i det fall vi tillämpar ett strikt resonemang om “marginalenergi” så spelar det heller ingen roll varifrån jag köper energin. Så länge jag är kopplad till ett nät så är det den marginellt (sämsta och dyraste) produktionen som påverkas när jag som köpare/användare ändrar något.

Det jag säkert kan göra som användare är att se om mitt eget hus Genom energieffektivisering sparar jag pengar som kan betala för förändringen och ge en rejäl slant över (enligt McKinsey-studierna). Ett enkelt val kan det tyckas. Energirådgivarna ger i sin årsskrift kallad Mera Lokal Verkstad en del tips om hur man kan göra lokalt.

Men vi skall inte ge upp om tillförseln och primärenergin. För att komma över i ett uthålligt system (se bild) behöver vi göra något åt den också. Men bästa sättet att skapa förutsättningar för dess förändringar är att börja hemmavid.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv