Vik hädan finansministern!

En av förklaringarna till att Tyskland har blivit ett solcellernas Mecka är att stödsystemet utformats så att det är köparna och säljarna av elproduktionen som gör upp sinsemellan och att finansministern med sin statsbudget inte är inblandad. I Spanien gjorde man tvärtom och naturligtvis föll systemet i bitar när statsbudgeten blev ansträngd. Finansminsitrar bör hållas borta från energifrågorna så långt det bara går.

Regeringsförslaget med skatterabatt för viss solcellsel innebär tyvärr att man går mera på den spanska än den tyska linjen. Man avgränsar dessutom stödet på ett sätt som knappast gör hembränd el till en folkrörelse utan snarare till en exklusiv hobby för blankett-freaks när man klipper av det raka röret mellan köpt el och såld el och tar omvägen över deklarationsblanketten.

Förslaget kanske ocksÃ¥ har statsvetenskapligt intresse. Utredningen som ligger bakom är nämligen pÃ¥ remiss i ytterligare en mÃ¥nad!! surprised SÃ¥ vad är det vi ser här? En reflex av intern maktkamp i regeringen eller…..??

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv