Är Du tillräckligt “kostnadseffektiv”?

Ett av de oftast förekommande orden i svenska dokument om energi, klimat och miljö är “kostnadseffektiv”. En av de Ã¥tgärder som mera sällan föreslÃ¥s i dessa dokument är effektivare energianvändning - trots sin kostnadseffektivitet. Varmed här avses att kostnaderna för Ã¥tgärden är lägre än besparingen i energi.

Nej effektivisering händer inte av sig själv även om den är kostnadseffektiv. Ett skäl är att det är ganska komplicerat att sätta samman ett fungerande paket av den mängd av möjliga Ã¥tgärder som stÃ¥r till buds. Vi i branschen mÃ¥ste skapa bättre “produkter” till kunderna och det är därför vi bildar branschorganisationen EnergiEffektiviseringsFöretagen (EEF). Det är därför som man i andra länder valt att skapa instrument som hjälper kunderna att komma över osäkerhetens trösklar och att finna finansiering. Det gör man i Storbritannien och det gör man i Tyskland och flera andra länder.

I Sverige lägger man ett nästan helt urvattnat förslag till hur EUs direktiv, som ytterst avser att ge medlemsländerna ett handtag för att genomföra just de lönsamma (=kostnadseffektiva) Ã¥tgärderna, skall implementeras. Det enda förslaget med nÃ¥gon substans avser energikartläggningar i företag och naturligtvis förekommer ORDET även där. Det heter ”....stora företag ska göra en oberoende och kostnadseffektiv energikartläggning….”. Nu skall alltsÃ¥ inte enbart Ã¥tgärderna vara kostnadseffektiva utan även kartläggningen som sÃ¥dan!!

Är “kostnadseffektiv” ett begrepp, ett modeord eller rent av ett sätt att signalera samförstÃ¥nd mellan grupper som egentligen inte vill vidta nÃ¥gra utgärder?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv