Vilken del av ny teknik är svår(-ast) att förstå?

Pressen förmedlar att Vattenfall säger nej till subventioner av förnybar energi. En representant för företaget hänvisar till Tyskland där man byggt “...vindkraft och solceller pÃ¥ platser där efterfrÃ¥gan och tillräcklig överföringskapacitet saknats.”

Jaha, undrar man, var ligger HarsprÃ¥nget och Forsmark? Inte är de väl sÃ¥ värst nära efterfrÃ¥gan. I det ena fallet utnyttjar man resursen där den finns och i det andra fallet mÃ¥ste man lokalisera sÃ¥ att störningarna inte blir alltför svÃ¥ra. Även om kraftföretagen inte alltid anser att störningen av kärnkraft är sÃ¥ besvärlig. Under min tid pÃ¥ dÃ¥varande Stockholm Energi hade jag pÃ¥ mitt arbetsrum en tavla som var gjord av ett idématerial som hette “Kärnkraft i Värtan”!

Världen över håller man på att anpassa sig till ny teknik med bland annat smarta nät och till att utnyttja kraftresurser lokalt (distributed generation). Har man inte berättat detta för Vattenfall? Sådan lokal produktion är ofta förnybar och uthållig i ordets verkliga bemärkelse och kan lokaliseras mycket nära efterfrågan i bebyggelsen.

Och så det här med subventioner. Investeringar i tekniklärande är inte subventioner utan lärinvesteringar! Detta visas av IEA in en bok skriven av professor Clas-Otto Wene.

IEA har fortsatt att beskriva vilken sorts stöd som behövs i olika delar av teknikutvecklingen och nu senast i en rapport om hur man finansierar energieffektivisering. Tyvärr använder man det politiskt influerade uttrycket “subsidies” (se bild nedan) men det visar ändÃ¥ hur man i olika skeden mÃ¥ste använda olika instrument. Utsläppsrätter har sin plats men det är sent i kedjan och passar den redan etablerade tekniken.

Visst vore det bra om Vattenfall kunde fÃ¥ ett “Uppdrag 2020” och börja arbeta med utvecklingsfrÃ¥gor istället för att bara vara en i gruppen av företag som önskar att i morgon skall vara som i gÃ¥r!?

 

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv