Vilket är störst 65 eller 26?

Enligt SVT är det 26. Det rapporterar de i ett nyhetsinslag där SIFO frågat om vilken energikälla som är bäst för klimatet och jobben. Kärnkraften (som enskild teknik) får 26% av svaren (se bild nedan). Ett annat sätt att läsa deras redovisning kunde vara att de förnybara energislagen har 65% och kärnkraften bara 26.

Och naturligtvis har man i en fråga av det här slaget utelämnat energieffektivisering som är det utan jämförelse billigaste sättet att skaffa fram energiutrymme i ett system. Enligt Energimyndighetens PFE-program till en kostnad motsvarande en tiondedel av kostnaderna för ny kraft.

Energirådgivarnas och Effektiviseringsföretagens årsavstämning “Mera Ordnad Verkstad” (MoV_8mars2010_ny.pdf) så skapar effektiviserings dessutom många nya high-tech jobb. Man tjänar alltså mångfalt på effektivisering men medierna sitter fast i tillförseltjatandet och vinklar det dessutom uppåt väggarna.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv