Vindenergin är spjutspetsen

IEA bedömer att det är vindenergi som är den stora vinnaren i Europas mix av elenergiproduktion till 2035 (se bild nedan). Detta fanns med i deras skrift WEO (World Energy Outlook) 2011 vars budskap är tydligt pessimistiskt om världens tillstånd vad gäller att klara klimatfrågorna och två-gradersmälet.

Även om man verkar kunna lägga om kurs när det gäller att ändra mixen av tillförd energi så är det effektiviseringen som sladdar efter betänkligt. Men det skall WEO 2012 handla om.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv