Vindkraft gör nätet bättre!

Delar av Kungliga Vetenskapsakademin (KVA) har lagt mycket tid och kraft på att skrämma upp oss för vindkraftens hemska följder. Kostnaderna skulle bli astronomiska och leveranssäkerheten undermineras. Deras modell har djupa rötter i det förflutna och därför får vi ofta höra begreppet “baskraft” upprepas. Redan ordet inger trygghet.

Men det är också så att begreppet tillhör den teknik, de bränslen och de tillhörande kostnader som vi hade förr. Som bekant har det dock hänt mycket på alla dessa områden. I USA har NREL (National Renewable Energy Laboratory) i en studie gjort gällande att det på vindkraftområdet tvärtom är så att systemet kan bli starkare och mera tillförlitligt med vindkraft!

Nu skall man vara försiktig i jämförelser mellan Europa och USA ifråga om just kraftnätens funktion. De amerikanska är i vissa regioner mycket svagare än sina motsvarigheter i Europa. Det skall dock bli intressant att se i vad mån erfarenheterna är allmängiltiga.

KVA-kontrahenterna har ju beslagits med ekonomiska felbedömningar i sina tidigare uttalanden och det skulle inte förvåna om de tekniska bedömningarna är lika svaga.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv