Vinnare och förlorare i miljötekniken

En artikel från Stanford Social Innovation Review diskuterar varför miljöinnovationer misslyckas och vad man kan göra åt det. Artikeln koncentreras på energiteknik. Rubriken är “Picking Green Tech’s Winners and Losers” och har fyra författare som alla är knutna till Harvard.

De kollar ett antal tekniklösningar mot fyra faktorer: Teknikhöjd, Komplexitet i existerande system(-lösningar), Konkurrens från existerande teknik samt Nytta för kunden (se bild).

Sammanfattningsvis kan man säga att bästa sättet att nå framgång är att adressera ett behov för någon kund(grupp) som saknar alternativ till tekniken ifråga och (naturligtvis) att tekniken löser något som kunden anser vara ett problem! Smarta nät har ett problem här även om det “hypas” i många sammanhang. Men, kort sagt, skall man finna en nischmarknad och det kan innebära omfattande internationellt samarbete bland annat med utvecklingsländer.

Utse vinnare (Picking winners)!!!  angry Man kan höra de förskräckta utropen från kritiker följda av ropen “Teknikneutralitet - generella åtgärder”. Nå om vi nu tittar i Stanfordmatrisen igen så finner vi att för många av de alternativa teknikerna som utgör alternativ till miljöskadlig teknik så är förutsättningarna mycket olika. 

Neutraliteten skall avse företag och “plockandet” avse teknik(områden) där några bland många företag kan finna en lösning som har bra prestanda och kan få konkurrenskraftig ekonomi efter en tid. Annars får vi väl fortsätta att vara “fina i kanten” och låta miljöförstöringen ha sin gång.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv