Visegradländerna morskar upp sig.

Man lär sig mycket av att följa spelet kring naturgasfrågorna i Europa. Bara som detta att det finns något som kallas “Visegradländerna” vilka utgörs av Polen, Tjeckien, Ungern och Slovakien. Dessa länder är mycket beroende av Rysk gas och har numera daterat upp sina planer på att minska detta beroende genom att knyta ihop gasnätet från norr till söder istället för från öst till väst. Detta redovisas i en artikel i The Economist.

Överhuvudtaget är spelet kring gasimporten minst lika spännande som en agentroman och med samma “kalla krigsingredienser” som på Ian Flemings tid. Men är det inte en agent 007 de behöver? Någon som handlar annorlunda? För effektivisering vore väl ännu bättre än nya gasledningar? Och billigare!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv