Visst kan Europa spara sig ur krisen

Bara man sparar på rätt sak. Enligt ett inslag i Dagens Eko den 9 februari: “EU-länder som kämpar med finanserna har mycket att vinna på att investera i energieffektivisering. Det säger Artur Runge-Metzger, EU:s chefsförhandlare i klimatfrågor, som besökte Stockholm igår”.

Det finns nämligen ett starkt samband mellan omställningen av energisystemet och sysselsättning och ekonomisk aktivitet. Ett samband som emellertid uppmärksammas alltför lite av våra styrande.

* Det har annars visats av IEA helt nyligen men med ringa uppmärksamhet. Vare sig politiskt eller medialt.
* Och av Tyska Miljöministeriet i en rapport med beräkningar för EU som helhet.
* För Tyskland och som åtminstone uppmärksammats av fackförbundet Byggnads
* Det har visats i fallstudier i USA där man ser hur både sysselsättning och industriutvecklingen gynnas
* ILO har studerat möjligheterna globalt och gör samma positiva omdöme

Det som nämns här är bara axplock av förhållandevis nytt material. Så dropparna faller - snart skall väl stenen urholkas? Och alla de som argumenterar för åtstramningar kan börja strama åt där det gör nytta!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv