Win-win räcker inte

Effektivisering är svårsålt. Inte därför att det är svårt utan därför att det är komplicerat: Vilka delar passar ihop - vad blir resultatet- vem kan leverera - när skall det göras - vad gör jag om det inte blir som tänkt?

Alltför länge har vi låtit oss invaggas i den simplistiska ekonomins tankevärld att det är som är lönsamt (och det är effektiviserings med råge) säljer sig själv till sist. Samlat i den enkla och sanna, men bedrägliga, formeln att effektivisering är en “win-win” lösning.

Därför måste vi lära oss mer om hur riktiga människor (inte läroböckernas låtsasaktörer) tänker och det gör vi genom att ta till oss beteendeekonomins begrepp. De som berättar om hur vi människor har en tendens att tänka lite för snabbt och systematiskt missa sådant som fordrar lite mera eftertanke. Och det är just ett av kännetecknen för effektivisering - att man måste reflektera lite mera noggrant.

Men det är inte det enda vi behöver lära oss. Vi måste skaffa lite mera insikter i hur beteenden omformas. Därför är det spännande att läsa en artikel om sex sätt på vilket detta sker. Den är baserad på experimentell psykologi och ger intressanta tips om hur man kan lära sig mer om:

Liking: People tend to agree with people they like.
Reciprocity: People like to give – and take.
Authority: In the end, this principle is less about authority than it is about building and maintaining trust.
Commitment and consistency: Most people want to look consistent through their words, beliefs, attitudes and deeds, because personal consistency is highly valued by society.
Social proof: When it comes to decision making, or deciding what is important in a given situation or in times of uncertainty, people look to what people similar to them have done.
Scarcity: People assign more value to opportunities when they are seen as scarce. The use of this principle can be seen in sales techniques that suggest an offer is limited either in number or in time.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv