World Economic Forum och effektiviseringen

För några år sedan skrev de en rapport som hette “Accelerating the agenda” vilket kan vittna om en insikt även om accelerationen sedan dess varit blygsam. Att accelerera från noll är ju inte så förpliktigande. I deras paket ingick också en översikt kallad “Towards a more energy efficient world”. Men sedan dess har frågan verkat vara avförd från dagordningen.

I den första rapporten finns emellertid några intressanta iakttagelser gjorda i samband med intervjuer (se bild nedan). Bland dem rekommendationen (6) att fokusera på beteendeekonomi. En närmare koll visar att deras egen insikt i ämnet är mycket rudimentär men det är ju alltid en början. Något att accelerera från?!

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv