World Economic Forum och effektiviseringen

För nÃ¥gra Ã¥r sedan skrev de en rapport som hette “Accelerating the agenda” vilket kan vittna om en insikt även om accelerationen sedan dess varit blygsam. Att accelerera frÃ¥n noll är ju inte sÃ¥ förpliktigande. I deras paket ingick ocksÃ¥ en översikt kallad “Towards a more energy efficient world”. Men sedan dess har frÃ¥gan verkat vara avförd frÃ¥n dagordningen.

I den första rapporten finns emellertid några intressanta iakttagelser gjorda i samband med intervjuer (se bild nedan). Bland dem rekommendationen (6) att fokusera på beteendeekonomi. En närmare koll visar att deras egen insikt i ämnet är mycket rudimentär men det är ju alltid en början. Något att accelerera från?!

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv