WWF Magnum Opus 2050

Under det senaste året har vi fått se ett antal studier från bl.a. NGOs med projektioner och beräkningar av hur man kan förändra energibalansen till att helt (eller i övervägande omfattning) ske med förnybar energi. Nu har WWF presenterat sin lösning.

Denna studie är omfattande och genomarbetad för att inte bara skissera ett möjlighetsutrymme (som t.ex. den WWS-lösning som nämndes häromdagen) utan visa en fulltsändig lösning för en fungerande och växande världsekonomi. Därför finns en rejäl dos energieffektivisering (se figur 1 nedan) och en diversifierad tillförsel med en stor portion bioenergi (se figure 4 nedan).

Lägger man nu alla dessa studier som kommit det senaste året bredvid varandra verifierar de Stern-rapportens utsagor om möjligheter och överkomliga kostnader för att avvärja klimathotet.

Samtidigt blir det uppenbart att några inte tycker det är en god idé att ändra på maktförhållandena. Med dagens händelser i Norra Afrika i minnet kan man då undra över vem det är som är bäst skickade att bestämma över framtiden? De som vill mjölka ut det sista ur sin nuvarande position eller de som har en vision om ett mera pluralistsikt system?

image

———————————————————————————

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv