Yes we can!

SÃ¥ kan man tolka resultatet av den sista av delrapporterna frÃ¥n klimatpanelen (IPCC) som gjordes klar i Berlin i helgen. Detta är den tredje i raden. Den första (I) innehöll det material som visar att klimatförändringen äger rum och hur omfattande den är. Den kom i höstas efter ett möte i Stockholm. Den andra (II) visar konsekvenserna av förändringarna och hur man kan anpassa sig till dem. Den kom för nÃ¥gra veckor sedan efter ett möte i Yokohama. Och nu den sista (III) talar om hur man kan mildra (mitigate) klimatförändringen genom olika tekniska och policyÃ¥tgärder. Det är den som säger “Ja - vi kan!”

I sin introduktion tryckte IPCC’s ordförande Pachauri pÃ¥ att 2 graders-mÃ¥let (med en koncentration av koldioxidekvivalenter till 450 ppm vid nästa sekelskifte) kan klaras men att, som han sade, “höghastighetstÃ¥get för att minska utsläppen mÃ¥ste lämna perrongen nu”. Och man förstÃ¥r att loket i detta tÃ¥g är energieffektivisering!

Om energianvändningen i byggnader heter det bland annat:

* Recent advances in technologies, know‐how and policies provide opportunities to stabilize or reduce global buildings sector energy use by mid‐Century
* Lifestyle, culture and behaviour significantly influence energy consumption in Buildings…. A three‐ to five‐fold difference in energy use has been shown for provision of similar building‐related energy service levels in buildings. For developed countries, scenarios indicate that lifestyle and behavioural changes could reduce energy demand by up to 20% in the short term and by up to 50% of present levels by mid‐century.
* Most mitigation options for buildings have considerable and diverse co‐benefits in addition to energy cost savings
* Strong barriers, such as split incentives (e.g., tenants and builders), fragmented markets and inadequate access to information and financing, hinder the market‐based uptake of cost‐effective opportunities. Barriers can be overcome by policy interventions addressing all stages of the building and appliance lifecycles
* The development of portfolios of energy efficiency policies and their implementation has advanced considerably. Building codes and appliance standards, if well designed and implemented, have been among the most environmentally and cost‐effective instruments for emission reductions.


En förhandsvisning av rapporten på DN Debatt trumpetar att det är Sverige som visar vägen och att det sker med höga koldioxidskatter. Det är bra men det är fortfarande bara en del av historien. Man missar (som vanligt) frågan om hur användarna av energi och den stora lönsamma potentialen skall realiseras. Den potential som alltså finns redan idag och redan innan höga skatter används.

TÃ¥gordningen mellan rapporterna har skapat viss oro eftersom anpassningsrapporten gav intryck av att vi inte kan göra nÃ¥got annat än vänja oss vid en varmare värld. Men som DI skrev i en ledare häromdagen “Banvallar är bättre än skyddsvallar”.

Nu vidtar arbetet inom klimatpanelen att skriva ihop en syntesrapport (SYR) som skall bli tillgänglig i december och ligga som grund för arbetet med COP 20 i Paris 2015. Nu när alla delarna finns kan resultatet bli större än summan av dem!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv