Yes we can!

Men vi måste ha en bra verktygslåda med olika verktyg som samverkar. Ungefär så kan man tolka IPCCs syntesrapport om klimatet.

Ja vi kan och vi kommer att ha nytta av det - skriver de i punkt 3.4:

There are multiple mitigation pathways that are likely to limit warming to below 2°C relative to preindustrial levels. These pathways would require substantial emissions reductions over the next few decades and near zero emissions of CO2 and other long-lived GHGs by the end of the century.Implementing such reductions poses substantial technological, economic, social, and institutional challenges, which increase with delays in additional mitigation and if key technologies are not available.

Men vi behöver en stor verktygslåda - skriver de i avsnitt 4:

Many adaptation and mitigation options can help address climate change, but no single option is sufficient by itself. Effective implementation depends on policies and cooperation at all scales, and can be enhanced through integrated responses that link adaptation and mitigation with other societal
objectives.

Men då har väl inte IPCC kollat med de tre professorer som på DN debatt dömer ut Kyotoprotokollet och dess åtgärder och istället argumenterar för främst ETT verktyg nämligen en global koldioxidskatt.

Hur det nu skulle vara lättare att uppnå en sådan lösning kan var och en fundera över. Liksom över var vi skulle ha varit om inte Kyotoavtalet funnits och sporrat till debatter och idéer om hur en verktygslåda skall bli till. Förmodligen ligger debattörernas främsta tankefel i att de beskriver det som en börda för länder att klara klimatet. “Man får då konkurrensfördelar samtidigt som andra länder bär bördan av att hantera klimatkrisen.” Det finns flera studier som visar att klimatåtgärder ger konkurrensfördelar på marknader som förändras.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv