Ytterligare en tumme

Regeringens vetenskapliga råd för klimatfrågor har avlämnat en rapport. Och därmed är dess nyhetsvärde behandlat! För det står väldigt lite i den om vad som skall (eller kan) göras. Alldeles särskilt lite står det om vad Sverige skulle kunna göra. Man noterar betydelsen av effektivare energianvändning, men suckar lite uppgivet att incitamenten för att effektivisera ärt för svaga p.g.a. låga (obefintliga) kostnader på koldioxid. Det var i sanning en grund analys! I synnerhet som energianvändningen i allt väsentligt äger rum i den s.k. “icke-handlande” sektorn, d.v.s. hos dig och mig som endast drabbas av sådana kostnader i andra hand via energipriset.

Man citerar naturligtvis pliktskyldigast Stern-rapporten men missar den del där han skriver att de ekonomier som agerar tidigt för att åstadkomma en positiv förändring kan bli vinnare (executive summary page xvi). Denna missen blir riktigt påtaglig när man diskuterar vad Sverige skall göra nationellt. Visst hade man kunnat vara tydligare och utan att kompomissa med sina vetenskapliga samveten t.ex. kunnat peka på teknikupphandling som en metod (TUKOMP.pdf) !?

 

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv