Den balansera(n)de kunden

Finns en sådan och behövs det? I Svenska Kraftnäts rapport 2005 uttrycktes bekymmer att inte kundernas förmåga att balansera systemet med “flexibel efterfrågan” men i årets upplaga tycks man vara mera “cool”. Inför den kommande säsongen säger man att balansen är tillfyllest och sedan hänvisar man mera svepande till att arbete är på gång att finna marknadsmässiga lösningar i Sverige och i det nordiska samarbetet. Särskilt hänvisas till en rapport från Nordel (Nordel-DR.pdf). De nordiska aktiviterna förefaller lite tvehågsna om man jämför med de amerikanska men det är tydligt att kunden behövs - inte bara för att betala!

Läs mer

Månadsindelade arkiv