Den vår den svage kallar höst

“Nu är den stolta vår utsprungen, den vår de svaga kalla höst.” Som Karlfeldt skrev, kanske för att trösta oss när dagarna blir kortare men kan kanske inspirera oss inför den höst som kommer att kulminera med klimatkonferensen i Paris i december.

Med på resan dit kan vi ta IEAs “förhandsutgåva” av World Energy Outlook 2015 där man skisserar ett scenario för klara klimatproblemet inom 2-gradersmålet och brygga över från dagens samhälle till morgondagens. Inte överraskande är energieffektivisering grundbulten i scenariot!

The Bridge Scenario depends upon five measures:
 Increasing energy efficiency in the industry, buildings and transport sectors.
 Progressively reducing the use of the least-efficient coal-fired power plants and banning their construction.
 Increasing investment in renewable energy technologies in the power sector from $270 billion in 2014 to $400 billion in 2030.
 Gradual phasing out of fossil-fuel subsidies to end-users by 2030.
 Reducing methane emissions in oil and gas production.

PS På väg mot Parismötet inträffar, lagom till att IEA släpper årets riktiga WEO, den skånska högtiden då man äter gås. Till vars högtidlighållande Blandaren skaldade om ett alternativ i matväg: “Den gås den svage kalle anka”.

Läs mer

Månadsindelade arkiv