Det är rätt, det är klokt och det är nu….

...som EU skall gå före och skärpa kraven på koldioxidminskning med 30-40% till 2020 säger en studie från CE Delft. Kostnaden bedöms till 0,1-0,3% av BNP.

Därmed utgör rapporten ett starkt stöd till EU-ledarnas uttalande förra veckan om att tillväxten skall ha uthållighetsprägel på det sätt som uppföljaren till “Lissabonstrategin” aviserat.

Läs mer

Månadsindelade arkiv