40% av vadå??

Ja det kan man undra när nu EU-Parlamentet röstat för att energianvändningen skall vara 40% lägre år 2030.

Svaret är 40% lägre än vad man antar skulle ha varit användningsnivån 2030 om utvecklingen fortsatt som tidigare (Business as usual). Denna utveckling kallas då för referenslinje och målet är att vara 40% lägre än denna (se röd pil i bilden nedan). Jämfört med var vi befinner oss idag blir det 25% lägre (se blå pil i figuren). Glasklart eller….!?  smile

PS Pilarna är inritade i ett diagram som EU-kommissionen tidigare gjort för 30-procentsmålet.

Läs mer

Månadsindelade arkiv