Det finns mer att hämta

IEA har sedan sin World Energy Outlook 2012, se bild 1 nedan, i tre marknadsrapporter för effektvisering och i sin analys av så kallade PLUS-faktorer (Multiple Benefits), se bild 2, varit en stark förespråkare för effektivare energianvändning.

En utgÃ¥ngspunkt har varit att visa att effektviseringens pÃ¥verkan pÃ¥ energisystemet är, och har varit, mycket större än vad vi tänker pÃ¥. Man har visat det genom att beräkna hur mycket energi som hade behövts om vi hade haft samma verkningsgrad pÃ¥ alla vÃ¥ra prylar som vi hade tidigare. En analysmetod som kallas “frozen efficiency”. FortgÃ¥ende teknikutveckling har emellertid inneburit succesiva förbättringar och det finns ingen anledning att tro att den utvecklingen har stannat av.

Problemet är dock att det finns mer att hämta. Det finns en potential som inte, trots att den är lönsam, tas i anspråk. IEA WEO 2012 visar just detta och vi har anledning att tänka till och tänka nytt så att vi kan dra nytta av en resurs som annars ligger för fäfot. Bild 3 (från IEA WEO 2015) antyder att det finns ett sådant lönsamhetgap på många områden.

Det är viktigt att vi tar denna information till oss. Bild 4 visar att om vi inte gör det så kommer fortfarande en stor del av potentialen ligga kvar där och kosta pengar, miljö och bekvämlighet utan att någon bryr sig. Varför låter vi det ske?

Läs mer

Månadsindelade arkiv