Det papperslösa kontoret har blivit pappersslösarkontoret.

Men trenden håller på att vända säger “The Economist”. Det kan vara en generationsfråga eftersom de yngre medarbetarna sägs vara bättre på att lösa sina uppgifter utan att trycka på print-knappen. För några år sedan rapporterades emellertid att man också skulle få papper som kunde användas flera gånger. Kanske teknik och brukarbeteende kunde gå hand i hand?

Läs mer

Månadsindelade arkiv