Det räcker inte med att säga Halleluja.

Det sägs att vägen till helvetet är stenlagd med goda intentioner. Och sådana saknas inte på energi- och klimatområdet. Närhelst världens statsmän träffas tar de ett initiativ, gör ett gemensamt uttalande och skriver under ett dokument som säger att nu skall det tas krafttag. Men som man en gång sade i Blandaren: “Det räcker inte med att säga Halleluja - man måste göra det också!”

Det senaste utspelet kommer från Major Economies Forum (MEF) som med sitt s.k. Global Partnership arrangerade ett Globalt Ministermöte för “Clean Energy” i slutet av Juli med svenskt deltagande. Värdarna har ställt samman en bra översikt med en sorts programförklaring som också visar hur politiken skall utformas för att locka fram innovationer (se figur 1 nedan), se också förteckning över teknikområden nedan.

Denna syn på rollfördelningen mellan marknaden och staten är tydligt inspirerad av den som redovisades av IEA (Wene) för tio år sedan (se figur 2 nedan). Och den del av receptet som fortfarande är mest underskattat är “marknadsintroduktionen” (deployment). Och skall vi nu göra “halleluja” så är det där vi skall börja.

Läs mer

Månadsindelade arkiv