Det viktigaste sedan Kyotoöverenskommelsen

Vid ett möte i London den 1 november försöker man knyta in Kina i kretsen av länder som gör åtaganden vad gäller växthusgaserna. Det är bara ett element i en hagelsvärm av initiativ som tas i EUs ordförandeland. Utspelet av Stefan Edman i DN och dess mottagande av regeringen kanske är en signal om att Sverige (äntligen) vill vara med.

Läs mer

Månadsindelade arkiv