Du tänker fel! Med en faktor 2,8.

Vi underskattar systematiskt både vår energianvändning och tyvärr våra möjligheter att spara. Nu finns ett mått på hur mycket vi tänker fel berättar man i The Economist. Det är en faktor 2,8. Det finns t.o.m. på bild (nedan).

Siffrorna kommer från USA men torde nog gälla även hos oss. Undra på att det blir så lite gjort.

Läs mer

Månadsindelade arkiv