Effektivisering - varför bry sig?

Jo vi vet att man kan tala sig blå för effektivisering men ändå pratar människor (mest) om energitillförsel. Det är inte helt onaturligt eftersom de flesta (av oss) förknippar “nytta” med energi och det är svårt att mana fram en bild av vilken “nytta” (ljus, kraft eller värme) vi är ute efter. Men ändå....!?

För det är effektviseringen som är den viktigaste delen av framtidsbygget. Senast visat i en Brittisk studie om energisäkerhetThe Security of UK Energy Futures

The paper points out that improving the UK’s energy efficiency and rolling out demand reduction technologies, particularly in the form of demand-side response services, could help reduce the country’s exposure to risks such as price shocks and energy shortages.

Bilden nedan visar hur grundligt man gått till väga. Men försök inte utläsa hur ur bilden!  wink Man måste gå in i rapporten för att förstå detaljerna men det kan det vara värt!

Så varför bry sig - Jo det blir både säkrare, billigare och bättre med effektvisering!

Läs mer

Månadsindelade arkiv