Effektiviseringspass

Allt behöver tid för att mogna! Iden om att byggnadsdeklarationerna skulle “fÃ¥ ett bett” sÃ¥ att Ã¥tgärder verkligen genomfördes och att förslagen skulle bli till en “shoppinglista” fördes fram av EEF, EnergirÃ¥dgivarna och SNF i “Ã…tta punkter för ett Energieffektivt Sverige” redan pÃ¥ Maud Olofssons tid! Vi skrev:

Energideklarationerna skulle kunna göras till ett aktivt instrument för att kunna halvera energianvändningen och successivt skapa ett uthålligt, robust och kostnadseffektivt energisystem

Nu kanske tiden är mogen? Buildings Performance Institute Europe (BPIE) skisserar i en rapport ett system med Energy Performance Certificates, det vill säga ett pass för åtgärder som gjorts och behövs. Modellen har också lanserats i Frankrike.

BPIE förklarar:

A Building Renovation Passport is defined as a document - in electronic or paper format - outlining a long-term (up to 15 or 20 years) step-by-step renovation roadmap for a specific building, resulting from an on-site energy audit fulfilling specific quality criteria and indicators8 established during the design phase and in dialogue with building owners.

Var det inte det vi sade?  cheese

image

Läs mer

Månadsindelade arkiv