Elbilar? Ja tack, men först en miljövänlig elproduktion.

Det skulle vara intressant att summera antalet elbilar i all de studier som nu görs och vill visa att de utgör lösningen på transportsektorns utsläppsproblem. Och att jämföra den summan med världens produktion av fordon. Några som är i färd med att göra det är en organisation som heter Transport & Environment De har gjort en sammanställning av kunskaperna på elfordonssidan i en rapport som de kallar How to avoid an electric shock.

De vill varna för att om EU-kommissionen hoppas att en fordonsflotta byggd på el skall lösa problemet kan det t.o.m.  leda tlll ökade utsläpp om inte:
1) Fordon (av alla slag) också görs “bränslesnåla”
2) Man ser till att elfordonen laddas från förnybar energi i första hand

Läs mer

Månadsindelade arkiv