Elintensiv industri kan skylla sig själv

En slutsats som inte ofta sägs högt men som har visst fog för sig. Valet av produktionsteknik i skogsindustrin och valet att avyttra sina egna elproduktionsresurser har bäddat för att industrin är beroende av elföretagen och den prissättning som allt oftare ifrågasätts. Industrin har goda möjligheter till energisparande utanför processdelen och skulle, om de flexade dessa muskler lite mera, sannolikt kunna skapa ett bättre läge för prisbildningen. Att det sedan finns resurser också i processen visade IVA i sen energiframsyn för några år sedan.

Läs mer

Månadsindelade arkiv