En historisk dag!

Följande har noterats av Tomas Kåberger, söndagen den 31 maj 2015. En historisk dag och en glimt av vad framtiden har med sig:

“Söndagen den 31 maj 2015 passerades en milstolpe i Sveriges energiförsörjning. För första gÃ¥ngen pÃ¥ 50 Ã¥r producerades mer el med vindkraft än med kärnreaktorer i landet. Vindkraften gav drygt 3,4 GW och kärnkraften nÃ¥got mindre än 3,4 GW.

När kärnkraftverken fungerar perfekt kan de producera ca 10 GW medan vindkraftverkens maximala produktion är ungefär hälften så stor. Men kärnkraft och vindkraft producerar av olika skäl ofta mindre än den maximala kapaciteten. Vindproduktionen är förutsägbar därför att den styrs av hur mycket de blåser. Kärnkraften beror mindre av vädret, men drabbas i gengäld ibland av tekniska problem som göra att reaktorer inte producerar som planerat vilket ger stora och ibland oförutsedda bortfall.

De senaste fem Ã¥ren har de äldre reaktorerna i Sverige fungerat dÃ¥ligt och just nu stÃ¥r 7 av 10 reaktorer stilla av olika anledningar. Oskarshamn 1 skulle ha producerat sedan igÃ¥r men är fortfarande stängt pÃ¥ grund av problem med läckande ventil.”

Läs mer

Månadsindelade arkiv