En oemotståndlig kunskapsdoldis värd att träffa.

Enligt ordboken betyder det franska ordet “Elan”, stark inlevelse och oemotståndlig kraft. Men ELAN betyder också ett svenskt forskningsprogram om Elanvändningen och hur den kan påverkas. De har varit i verksamhet mer än tio år och har gjort märkvärdigt lite väsen av sig.

Jobbet är fördelat på fyra huvudgrupper:
1. AMR ? förbrukningspåverkan och tjänster (utgående från mätarfunktioner)
2. Energirelaterade köpbeslut
3. Elanvändning i vardagen
4. Information/kommunikation/relation

Skulle man vara kritisk mot något skulle det vara att deras web-sida inte är så överskådlig, men å andra sidan är rapporterna inte fler än att man ganska snabbt finner dem i förteckningarna och får översikter i deras nyhetsblad.

Projektet finansieras till övervägande delen av energibranschen vilket skulle kunna få misstänksamt lagda personer att tro att det avser att visa att status quo är att föredra. Men i en rapporterna kan man t.ex finna uppgiften att 30 % av energin kan minskas med teknikåtgärder och ytterligare 20 % med beteendeförändringar. Och det fina i kråksången är att rapporterna i allt väsentligt handlar om hur man skall göra det - på människors egna villkor.

Lär känna Elan - det är en dold kraft!

Läs mer

Månadsindelade arkiv