Energin har fått sin skvader!

EU-kommissionen aviserar en ny teknikplattform kallad “Uthållig Krärnkraftsteknik” (Sustainable Nuclear Energy Technology). Det mest uthålliga hos kärnkraften är annars avfallet, kan det vara det som åsyftas?. Och kan det vara ett tecken från skyn att den hemsida de hänvisar till inte fungerar?

För mest verkar det som om man skapat en varelse av samma sort som skvadern (en förfalskad korsning mellan tjäder och hare). Kärnkraftens vänner har länge önskat att få benämningen uthållig i EU-sammanhang men har hitintills fått nöja sig med att kallas “low carbon technology”.

Läs mer

Månadsindelade arkiv