Ett fall för Hercule Poirot?

EU kommissionens ordförande har blivit bestulen på 20% energieffektivisering någon gång mellan måndagen och onsdagen denna vecka. Under måndagen presenterade han i ett tal för Lehman Brothers i London målsättningen 20-20-20 till 2020. I onsdags var denna målsättning reducerad till 20-20 enligt den sammanställning där man presenterar klimat och energipaketet. Någonstans däremellan har 20%-målet (låt vara icke-bindande) för effektivisering försvunnit! En uppseendeväckande stöld av det mest värdefulla föremålet i paketet.

Vi vet sedan tidigare att det för många är svårt att inse att effektivisering OCH förnybar energi hänger intimt ihop för att skapa uthålliga energisystem. Vi vet också att några anser att effektivisering görs med automatik enär människor (i läroböcker) är ekonomiskt rationella och styrs av energipriser. Så troligen har vi att göra med antingen en ignorant eller en drömsk idealist. Vi behöver dock en detektiv för att utröna hur stölden har begåtts. Gärna en belgisk eftersom stölden troligen ägde rum i Bryssel, så Hercule Poirot (senast kända adress c/o Agatha Christie) skulle passa bra.

Sedan behöver vi någon som återställer (och gärna förbättrar) ordningen! Det finns ett antal länder som hävdar att de vill vara ledande när det gäller klimat och energi. Ta chansen -platsen är ledig för den som vill göra en insats!!

Läs mer

Månadsindelade arkiv