Ett steg framåt för effektiviseringsdirektivet

EU-Parlamentets näringsutskott har nu röstat fram ett förslag som skall gå vidare till parlamentet för omröstning och som förhandlingsunderlag i EU-proceduren. Rapportören Claude Turmes och hans team har trots allt fått igenom det viktigaste verkar det. Inte bara ett effektiviseringsförslag utan även att man skall lägga undan utsläppsrätter i handelssystemet för koldioxid så att det skall löna sig att genomföra flera åtgärder. Förhoppningsvis kan dessa senare makuleras. Detta har inte bara kostat blod och svett utan även tårar ser man på den inspelade presskonferensen.

Några punkter som noterats är:
* Renovering av offentliga byggnader: Målet har ändrats från 3 till 2,5% av totala ytan som skall renoveras årligen
* Energinyttoansvar för energiföretag (vita certifikat) motsvarande 1,5% av försäljningen årligen. Här finns en flyktklausul för de länder som anser att de kan hitta på något bättre. Se också FSE, EEF och SNF inlaga i ämnet - “Vita certifikat - något för Sverige?”
* Offentlig upphandling skall göras med livscykelkostnad (LCC) som kriterium för lönsamhet
* Energibesiktningar skall göras av experter i alla större företag vart 4’e år fr.o.m. 2014
* Rättvisande månatliga räkningar och en kontakt för rådgivning om energitjänster
* Nationella färdplaner för att säkerställa att kraftvärmeresurser utnyttjas optimalt
* Energieffektiviseringsfonder som byggs upp av böter från dem som inte lever upp till reglerna och av existerande strukturfonder

På det hela taget är resultatet en stark signal som innehåller bindande (differentierade) mål men också bindande åtgärder.

Läs mer

Månadsindelade arkiv