Europas bilindustri drar Svarte Petter…

...genom att skjuta upp kraven på klimatanpassning av fordonsproduktionen med tre år (till 2015). Kunderna föredrar numera olika slag av miljöfordon och att då ge företagen stöd att tillverka det som kunderna inte vill ha verkar vara fel metod!?

I Kina planerar man för att sätt igång storskalig produktion av elbilar. Därtill säkert nödda och tvungna av städernas miljöproblem, men det gäller också att känna igen tillfället när de kommer och att ta det. Kineserna är också vana vid elfordon, t.ex. cyklar.

Skillnaden i verkningsgrad mellan explosionsmotorer och elmotorer lär vara så stor att det kompenserar för elproduktion även med fossil-energi.

I USA har den nye presidenten ställt sig bakom ett förslag att satsa stort på s.k. “plug-in hybrider”. Kan det vara så att Europas ledare gör ett historiskt misstag genom att lämna framtidsmarknaderna till konkurrentländerna?

Läs mer

Månadsindelade arkiv