Europas bostadsbyggnader kan förbättras utan kostnad.

Det är budskapet från en omfattande EU-rapport som med stor detaljrikedom går igenom alla medlemsländernas byggnadsförhållanden. De har delat upp Europa i tre zoner beroende på graddagarna och tittar närmare både på klimatskal och ventilation.

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv