EUs Teknikplan rullar vidare

Den strategiska energiteknikplanen (SET) håller på at tas fram och resultatet av en allmän konsultation har presenterats. Den kan inte sägas vara representativ men innehåller en del intressant vägledning. Det finns också en “expertprocess” som rullar parallellt med hearings och workshops och som även den ger lite intressanta uppslag.

Men ändå är hela SET-processen starkt “politiskt” influerad från olika intressenter. Bäst vore om den kunnat kombineras med EurEnDel, en Delphi-studie som är åtskilligt bättre underbyggd. De har bl.a tagit fram stommar till s.k roadmaps (se nedan).

Läs mer

Månadsindelade arkiv