Färdplaner (roadmaps) till 2050 med droppkraft!

Denna sommar har det publicerats ett antal färdplaner med 2050 i fokus. Det är bra inte minst eftersom EU:s strategiska teknikplan (SET) behöver matchas. Den är i sitt upplägg helt tillförselorienterad och med en klar slagsida åt storskalig tillförselteknik. Systemet (och särskilt användningen) har tagits för given. Den senaste projektionen kommer från Greenpeace som visar att 95% förnybar energi är en möjlighet till 2050. De har också gjort en tabell för att visa vilka beslut som behöver tas i olika instanser (se bild nedan).

Det är glädjande att se att dessa olika planer också tycks ha påverkat EU-kommissionen! Det kan ses i en presentation som gjorde av energidirektoratet vid ett seminarium i Bukarest tidigare i år. Dropparnas kraft tycks påverka stenen så att även SET-planen kan bli mera realistisk och omfatta energisystemet i sin helhet.

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv