Färre ekonomer och fler beteendevetare

PÃ¥ Finansdepartementet. Det var en av de slutsatser man kunde dra frÃ¥n 100% Förnybarts seminarium om “Nudging” efter presentationen av professor Eva Heiskänen och reaktionerna frÃ¥n debattörer och publik.

Det blir ocksÃ¥ alltmer uppenbart att mÃ¥nga av de ekonomiska problem vi ställs inför inte är enbart ekonomiska utan har mycket mer att göra med vanor, traditioner och “synsätt”. En slutsats som ocksÃ¥ kommer ur JRCs rapport om hur byggnadssektorn mÃ¥ste aktiveras för att lösa bÃ¥de energi-, miljö- och välfärdsfrÃ¥gor.

I denna rapports lista över åtgärder finns:

* An energy renovation facilitator and a risk-sharing pool cascaded at different levels of governance are
needed to design, implement, mobilise investments and monitor the EU energy renovation plan.
• Utility data must be unlocked and energy renovation costs made more transparent so that investment
needs can be assessed and planning of the phase-out of inefficient buildings improved.
• Social discount rates to allow for preferential loans need to be used. Business-to-business (B2B) financing
models need to be developed to create a self-sustained EU energy renovation market.
• A regional approach prioritising the less developed regions in Member States with per capita GDPs below
the EU average is fundamental for the EU’s social and territorial cohesion strategy.
• Energy renovation ‘kits’ per construction period, climatic zone and building type need to be developed to
speed up the phase-out of inefficient buildings and avoid the ‘lock-in-effect’.

Åtgärder som alltså adresserar affärsmodeller i mycket stor utsträckning.

Läs mer

Månadsindelade arkiv